Hi,欢迎来到立专知识产权集团有限公司
商标交易
当前位置 : 首页 > 商标交易 >
商标分类:
不限
  • 01-化学原料
  • 02-颜料油漆
  • 03-日化用品
  • 04-燃料油脂
  • 05-药品制剂
  • 06-五金器具
  • 07-机械设备
  • 08-手工器械
  • 09-科技仪器
  • 10-医疗器械
  • 11-家用电器
  • 12-运载工具
  • 13-军火烟火
  • 14-珠宝钟表
  • 15-乐器乐辅
  • 16-文具办公
  • 17-橡塑制品
  • 18-皮革皮具
  • 19-建筑材料
  • 20-家具工艺
  • 21-厨具洁具
  • 22-绳网袋篷
  • 23-线纱丝纺
  • 24-布料床单
  • 25-服装鞋帽
  • 26-花边钮扣
  • 27-地毯席垫
  • 28-运动器械
  • 29-食品鱼肉
  • 30-食品米面
  • 31-生鲜农产
  • 32-啤酒饮料
  • 33-酒精饮料
  • 34-烟草烟具
  • 35-广告商业
  • 36-金融经纪
  • 37-修理安装
  • 38-广播通讯
  • 39-运输旅行
  • 40-加工服务
  • 41-教育娱乐
  • 42-科技网络
  • 43-餐饮住宿
  • 44-医疗美容
  • 45-社会服务
商标售价:
不限
  • 1千以下
  • 1-2千
  • 2-5千
  • 5千-1万
  • 1万-3万
  • 3万以上
商标范围:
不限
  • 精品商标()
  • 全网商标()
搜索查询:   
已预订

通过邮箱找回密码 (注:已绑定手机号的,可通过短信登录后修改密码)

欢迎注册

设置信息完成注册

手机号绑定多个账号